Watch Sputnik
Watch Sputnik
HD Views
Sputnik

Sputnik

Sep 08, 2020 Russia 113 Min.
6.5 220 votes

Video trailer

Cast

Oksana Akinshina
Tatyana Yuryevna
Pyotr Fyodorov
Konstantin Veshnyakov
Fyodor Bondarchuk
Semiradov
Pavel Ustinov
Convoy
Vitaliya Kornienko
Child in Orphanage
Natalya Shvets
The presiding
Aleksey Demidov
Kirill Averchenko
Alexander Marushev
Prisoner Ruben
Albrecht Sander
Prisoner Seriy
Alexandr Sham
Adjutant of Semiradov
Andrey Shvornev
Speaker
Oleg Makhin
Veshnyakov's son
Ruslan Dzhaybekov
Physiotherapist
Nikolay Starodubtsev
A soldier in the control room of Semiradov
Vasily Zotov
Biologist
Vitaly Kondrashov
Averchenko's understudy

Related Movies